MIDI
[mw/milkymist.git] / boards / milkymist-one / rtl / system.v
2010-07-03 lekernelMIDI origin/HEAD origin/master
2010-07-02 lekernelInfrared working
2010-07-01 lekernelVGA DDC (not fully tested)
2010-06-30 lekernelI2C cleanup
2010-06-29 lekernelIntegrated video in. Working but cleanup-needing I2C...
2010-06-25 lekernelFlash fixes
2010-06-24 lekernel3 buttons pressed = hardware reset
2010-06-24 lekernelNew CPU multiplier
2010-06-23 lekernelRemoved ML401 support
2010-06-22 lekernelAC97 audio working
2010-06-22 lekernelEthernet working (experimental, random FIFO problems)
2010-06-21 lekernelFixed cache coherency
2010-06-19 lekernel16 bit flash support
2010-06-17 lekernelBasic bitstream synthesis OK for M1 except timing
2010-05-17 lekernelRemove BRAM core
2010-03-20 lekernelCapabilities register
2010-01-13 lekernelNew reset system
2009-11-13 lekernelEdge sensitive sysctl irqs
2009-11-05 Takeshi MATSUYAmerged (original)
2009-10-04 lekernelGPLv3
2009-10-02 lekernelMissing files